Přezkoušení k vrácení ŘP

O vrácení řidičského oprávnění z důvodu vybodování lze požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. Pokud vám byl současně s dosažením 12 bodů uložen zákaz řízení na dobu delší než jeden rok, pak můžete o vrácení požádat až po uplynutí zákazu činnosti. Žádost se podává písemně u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. K žádosti musíte přiložit doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti a podle novely zákona také posudek o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření.