O zkoušce

Na zkoušku Vás přihlašuje autoškola.Průběh zkoušky:

  • Písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut). Maximální dosažitelný počet bodů je 50. Pro úspěšné absolvování písemné zkoušky je nezbytné dosáhnout minimálně 43 bodů. Bez úspěšného absolvování písemného testu nelze absolvovat zkoušku z praktické jízdy.
  • Ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla (pouze skupina C).
  • Zkouška z praktické jízdy.

Za závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek ve výši 700,- Kč.

Za vyhotovení řidičského průkazu zaplatíte poplatek 50,- Kč.ZA PŘÍPADNOU OPAKOVANOU ZKOUŠKU SE ÚŘADU PLATÍ POPLATEK:

Písemná zkouška 100,- Kč
Ovládání a údržba vozidla 200,- Kč
Praktická jízda 400,- Kč

Na této adrese naleznete cvičné testy k písemné zkoušce: http://www.etesty.cz/